LA  NY  SF  Boston  Chicago  Philadelphia  Houston 
Atlanta  Seattle  Washington  Miami  Shanghai  Detroit  Dallas 

 

 

Detroit Government  Visit Detroit
Detroit.com Freep
Metro Airport Topix
Detroit News WXYZ
University of Detroit  North American International Auto Show
Click on Detroit Wayne State University 
Detroit Diesel Auto Show of North America 
VELOCITY Automotive Journal Auto Show of North America 

Long Square Business